Obszar działania

Dzięki mobilności oraz temu, że znaczącą część spraw obsługujemy przy pomocy usług teleinformatycznych zasięgiem naszego działania jest terytorium całego kraju. Posiadamy licznych klientów głównie z takich województw jak: wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, śląskie, podkarpackie, pomorskie. Mając na uwadze tak ważny aspekt jakim jest stały kontakt z interesantem wychodzimy temu naprzeciw dzięki kadrze mobilnych pracowników regionalnych. Nieustanny rozwój sprawia iż obszar pozyskiwanych przez nas firm ulega stałemu powiększeniu.

 Ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe dla posiadaczy flot pojazdów:

» ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów - OC,
» ubezpieczenia Auto Casco - AC,
» ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - NW
» ubezpieczenia Assistance,
» odpowiedzialności przewoźnika w transporcie krajowym i międzynarodowym,
» odpowiedzialność cywilna spedytora,
» ubezpieczenie kabotażowe.

 Ubezpieczenia mienia

 Ubezpieczenia osobowe dla pracowników:

» zdrowotne,
» na życie,
» następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Ubezpieczenia rolne:

» OC rolnika,
» obowiązkowe ubezpieczenia budynków,
» ubezpieczenia upraw.